Lägg till länk

Här lägger du till den länk som vi inte upptäckt än, vare sig det gäller din favoritlänk eller kanske ditt egna företag. När du klickat på "Lägg till" får vi in länken och granskar den innan den läggs ut på hemsidan, allt för att vi ska kunna erbjuda er en så bra tjänst som möjligt. Även gamla länkar kollas med jämna mellanrum, detta för att se att de hålls uppdaterade och fräscha.

Namn:
E-mail:
Kategori:
Url:
Länk text:
Beskrivning:

Kort om ånglok

Ånglok är ett lokomotiv för järnväg eller spårväg med en ångmaskin som motor. Ångloket var den första användbara loktypen men används inte längre kommersiellt i industriländer. I vissa utvecklingsländer finns ånglok i drift, och dessutom finns de vid museijärnvägar för passagerartrafik eller godstransport. I Storbritannien finns fortfarande Flying Scotsman kvar i drift och i Sverige tuffar de gamla ångloken fortfarande på olika museibanor och järnvägsmuséer. I Tyskland anordnas "Plandampf" där vissa ordinarie tåg ersätts med ångloksdragna tåg.