Välkommen!

Lokesson samlar länkar från landets bästa företag inom alla affärsområden just här i en smart tjänst bara för dig. Vi förbättrar sidan konstant för att du ska få en så bra tjänst som möjligt och så fort vi hittar en intressant länk läggs den till på vår hemsida. Allt detta för att underlätta för dig som konsument eller som letar efter ett intresant företag.

Kort om ånglok

Ånglok är ett lokomotiv för järnväg eller spårväg med en ångmaskin som motor. Ångloket var den första användbara loktypen men används inte längre kommersiellt i industriländer. I vissa utvecklingsländer finns ånglok i drift, och dessutom finns de vid museijärnvägar för passagerartrafik eller godstransport. I Storbritannien finns fortfarande Flying Scotsman kvar i drift och i Sverige tuffar de gamla ångloken fortfarande på olika museibanor och järnvägsmuséer. I Tyskland anordnas "Plandampf" där vissa ordinarie tåg ersätts med ångloksdragna tåg.