V�lkommen!

Lokesson samlar l�nkar fr�n landets b�sta f�retag inom alla aff�rsomr�den just h�r i en smart tj�nst bara f�r dig. Vi f�rb�ttrar sidan konstant f�r att du ska f� en s� bra tj�nst som m�jligt och s� fort vi hittar en intressant l�nk l�ggs den till p� v�r hemsida. Allt detta f�r att underl�tta f�r dig som konsument eller som letar efter ett intresant f�retag.

Kort om �nglok

�nglok �r ett lokomotiv f�r j�rnv�g eller sp�rv�g med en �ngmaskin som motor. �ngloket var den f�rsta anv�ndbara loktypen men anv�nds inte l�ngre kommersiellt i industril�nder. I vissa utvecklingsl�nder finns �nglok i drift, och dessutom finns de vid museij�rnv�gar f�r passagerartrafik eller godstransport. I Storbritannien finns fortfarande Flying Scotsman kvar i drift och i Sverige tuffar de gamla �ngloken fortfarande p� olika museibanor och j�rnv�gsmus�er. I Tyskland anordnas "Plandampf" d�r vissa ordinarie t�g ers�tts med �ngloksdragna t�g.